Om oss

Bedriften Fiskeværet Hovden AS eies og drives av Elin Dahl gjennom Storhavet kafé og overnattingstilbud.

Med på laget er også ektemannen Rune som bidrar med stor innsats på fritiden, og Eline datteren med en hjelpende hånd i perioder ved behov.

Elin er oppvokst i dette fiskeværet ut mot storhavet. En sterk tilhørighet og engasjement for barndomsparadiset gjorde at hun sammen med Rune flyttet tilbake til Hovden i 2013.

«Jeg har i mange år hatt en drøm om å etablere en reiselivsbedrift her i Hovden. Ikke bare på grunn av attraksjonsverdien stedet har, men også fordi jeg kjente på et ansvar om å gjøre noe for heimplassen min, før den ble folketom. Min drøm gjøres nå til handling med mål om å bidra til næringsutvikling og aktivitet som skaper spennende arbeidsplasser ut i distriktet. Det vil gi økt bolyst og bosetting i kommunen».

Intensjonen er å utvikle reisemålet på en mest mulig bærekraftig måte ved å ta hensyn til natur, kultur og miljø, lokalbefolkning og styrke sosiale verdier. Med lokal verdiskapning er målet for reiselivsbedriften å bli økonomisk levedyktig som bidrar til positiv innvirkning lokalsamfunnet.

Historie

Hovden har ei lang og tradisjonsrik historie som et aktivt fiskevær i Vesterålen. Kort vei til de rike fiskebankene og foredling av fisk har, i tillegg til selve fisket, gitt mange arbeidsplasser.

Helt fram til slutten av åttitallet var her fiskeindustri med filetproduksjon, butikk, barneskole og postkontor. En sentraliserende samfunnsutvikling førte til fraflytting av yngre generasjoner, tilbud og mange arbeidsplasser forsvant.

Selv om innbyggertallet nå er nede på 12 fastboende er det allikevel et aktivt og levende fiskevær. Mye grunnet fiskemottaket nede i havna med størst aktivitet under vinterfisket. I tillegg er det flere dyktige lag og foreninger som ivaretar gamle tradisjoner og arrangement, på tross at flere av dem bor rundt omkring i Vesterålen og landet for øvrig.

Adresse

Hovdenveien 153

Fiskeværet Hovden
Hovdenveien 153
8475 Straumsjøen